Toezicht op veiligheid en efficiency

Technisch Tekenburo Kriek CONTROLEERT UW INSTALLATIES

Het is de taak van de werkgever om zijn werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Dit is zelfs in de Arbowet vastgelegd. Hieronder valt ook een veilig en verantwoord gebruik van elektrotechnische installaties. Elke nieuwe installatie, maar ook een wijziging of uitbreiding van een bestaande installatie, dient door een gecertificeerde inspecteur gecontroleerd te worden op veiligheid.

Gecertificeerde veiligheidsinspecteur

Steeds vaker verlangen ook verzekeraars en de Arbodiensten een inspectierapport van de gebouweigenaar of huurder waarin de staat van de elektrotechnische installatie wordt weergegeven.


Het rapport dat Technisch Tekenburo Kriek opstelt, is een adviesdocument dat kan dienen voor het optimaliseren van de veiligheid, bedrijfszekerheid en doelmatigheid van de elektrotechnische installatie. De veiligheidsinspecties kunnen we uitvoeren op regiebasis of op aanneemsom.

We zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van veiligheidsinspecties conform de NEN 3140 / NEN 1010 / SCIOS scope 8 en 10. We werken met gekalibreerde meetapparatuur.

We voeren de veiligheidsinspectie gedetailleerd uit. Eventuele afwijkingen worden gekwalificeerd en op foto vastgelegd.


Technisch Tekenburo Kriek doet voor bedrijven een:
 • Tekeningcontrole
 • Visuele controle
 • Controle door meting en beproeving
De voordelen van een veiligheidsinspectie
Door elektrotechnische installaties regelmatig te laten controleren kunt u veel schade voorkomen. Potentiele defecten worden vroegtijdig opgespoord. Dit voorkomt bijvoorbeeld het ontstaan van brand in de installatie.
Neem contact op

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een techniek die temperaturen in elektrotechnische installaties zichtbaar maakt en vastlegt. Een thermografische camera spoort ongewenste warmtebronnen op. Deze warmtebronnen ontstaan door:

 • Veroudering
 • Vervuiling
 • Overbelasting
 • Overgangsweerstanden als gevolg van slechte verbindingen, zogenaamde ‘hot-spots’
 • Corrosieve omgeving
 • Wijzigingen in de installatie
 • Fouten bij het ontwerp

Tevens kan thermografie als controle gebruikt worden om bijvoorbeeld:


 • Scheve belasting in een driefasesysteem te ontdekken
 • Referentiepunten vast te leggen
 • Een nulmeting uit te voeren

Brandveiligheid en bedrijfsproductiviteit

Een thermografisch onderzoek blijft een momentopname en is afhankelijk van de belasting van het moment van onderzoek. Wij bevelen daarom aan om dit onderzoek periodiek te laten uitvoeren ten behoeve van de brandveiligheid. Ook voor de continuïteit van het bedrijfsproces heeft thermografie een gunstig effect. De maximale bedrijfstemperatuur van veel elektrotechnische materialen ligt tussen de 40ºC en 50ºC. Hogere temperaturen leiden meestal tot versnelde veroudering van componenten en storingen, waardoor stagnatie van de productie kan ontstaan.

Thermografisch onderzoek aanvragen

Netspanningsanalyse

Een aan de veiligheidsinspectie verwant item is de netspanningsanalyse. Wat u o.a. kunt verwachten van zo'n analyse:

 • Het loggen van de netvoedingskwaliteit
 • Het analyseren van elektrische belastingen
 • Het meten van energieverbruik
Meer informatie over netspanningsanalyse?
Neem contact op