Toezicht op veiligheid en efficiency

Technisch Tekenburo Kriek INSPECTEERT DE VEILIGHEID VAN ARBEIDSMIDDELEN

Als uw werknemers met elektrisch handgereedschap, machines en apparaten werken is het heel belangrijk dat deze arbeidsmiddelen veilig en goed functioneren. Door periodiek een veiligheidsinspectie te laten uitvoeren, stelt u veilige arbeidsmiddelen beschikbaar aan uw werknemers. Dit verkleint de kans op gevaarlijke situaties en bedrijfsongevallen.

De keuring en het inspectierapport

Elektrische arbeidsmiddeleninspectie is een Arbo-verplichting. De veiligheidsinspectie bestaat uit een visuele controle en een controle door meting en beproeving. De apparaten worden voorzien van een uniek identificatienummer en een sticker met daarop de volgende datum van keuren. Kleine reparaties aan elektrische arbeidsmiddelen voert ons inspectiebedrijf ter plekke uit, zoals het repareren van snoeren, tules, et cetera.


De rapportage bestaat uit een testcertificaat per arbeidsmiddel en een foto. Het inspectierapport vormt een bewijsstuk voor het voldoen aan de elektrotechnische inspectieplicht conform de Arbowet.

Het rapport dient ook als adviesdocument voor de optimalisatie van de veiligheid, bedrijfszekerheid en efficiency van de elektrische arbeidsmiddelen.


De keuring vindt bij u op locatie plaats, op een door u gekozen tijdstip. Het keuren is ook mogelijk in de weekeinden of vakanties.

Wij kunnen de veiligheidsinspectie al vanaf € 8,00 exclusief btw per arbeidsmiddel voor u verzorgen. Neem contact op met Technisch Tekenburo Kriek uit Krommenie voor meer informatie of om een inspectie in te plannen.

Wij zijn gecertificeerd voor SCIOS scope 9 inspecties

Neem contact op